Podziękowania za pomoc i wsparcie 9 Leżajskiego Biegu Zośki Turosz

Dziękujemy po raz kolejny tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się i wsparli 9 Leżajski Bieg Zośki Turosz 27.05.2023r. .
Dziękujemy Pani Zofii Turosz za jej obecność na biegu, patronat i wielki przykład dla młodych ludzi. Podziękowania składamy również Burmistrzowi Miasta Leżajska, Staroście Leżajskiemu, Wójtowi Gminy Żołynia, Prezesowi Poltino, Dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku oraz Wszystkim Sponsorom Biegu – którzy swoim wsparciem przyczynili się i pomogli nam w organizacji tego sportowego wydarzenia.
Bieg zgromadził około 450 osób w tym dzieci i dorosłych. Dziękujemy za uczestnictwo…!!!
Podziękowania kierujemy również w stronę Policji za wzorową współpracę oraz Dyrekcjom Szkół w szczególności: Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku za szczególną pomoc oraz nauczycielom, rodzicom zaangażowanym w czasie biegu.
Zapraszamy ponownie za rok…!!!

9 Leżajski Bieg Zośki Turosz – 27.05.2023

Link do zapisów:
Zapisy na bieg dostartu.pl
Regulamin biegu


HARMONOGRAM BIEGU – 27.05.2023r. (sobota)

8:00 – 09:30 godziny otwarcia Biura Zawodów, weryfikacja uczestników,

10:00                          START biegu Głównego na 15 km,

10:05                          START Biegów  NORDIC WALKING  na 9 km,

12:15                          zamknięcie trasy BIEGU GŁÓWNEGO,

12:30                          uroczyste zakończenie biegu, dekoracja, losowanie.

Organizacja – MOSiR – Wojciech Surma tel; 605 799 417

Płatności i Rejestracja – Andrzej Mazurkiewicz tel. 698 786 723

Trasa – Zbigniew Turosz tel. 880 314 47

Link do zapisów:
Zapisy na bieg – dostartu.pl

Regulamin biegu

Link do zapisów:
Zapisy na bieg – dostartu.pl

Regulamin biegu