Podziękowania za pomoc i wsparcie 9 Leżajskiego Biegu Zośki Turosz

Dziękujemy po raz kolejny tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się i wsparli 9 Leżajski Bieg Zośki Turosz 27.05.2023r. .
Dziękujemy Pani Zofii Turosz za jej obecność na biegu, patronat i wielki przykład dla młodych ludzi. Podziękowania składamy również Burmistrzowi Miasta Leżajska, Staroście Leżajskiemu, Wójtowi Gminy Żołynia, Prezesowi Poltino, Dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku oraz Wszystkim Sponsorom Biegu – którzy swoim wsparciem przyczynili się i pomogli nam w organizacji tego sportowego wydarzenia.
Bieg zgromadził około 450 osób w tym dzieci i dorosłych. Dziękujemy za uczestnictwo…!!!
Podziękowania kierujemy również w stronę Policji za wzorową współpracę oraz Dyrekcjom Szkół w szczególności: Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku za szczególną pomoc oraz nauczycielom, rodzicom zaangażowanym w czasie biegu.
Zapraszamy ponownie za rok…!!!